۶۷۶

بر خلاف دکتر ج، خانم دکتر خیلی بد سوال می‌ده. ۴ تا سوال میده، هر کدوم ۵ نمره. ظهر به س.ک مسیج زدم که شما تو کلاس علامت زدی که کجاها مهمه، اگه میشه بگو که من کل منابع رو نخونم. بعد هم که گفت امتحان بخش عمومی دارم و تو ترم قبل بالاترین نمره رو گرفتی بگو چی بخونم. بهش گفتم و کمی راهنمایی‌ش کردم. عصر ش. مسیج داده که ینی من انقد غریبه‌ام که تو سوالا رو از اون خواستی؟ نوشتم فکر نمی‌کردم سوالا رو داشته باشی، گفتم اگه داشته باشه حتما میگه!

ینی نهایت پرروییه این بشر! -_-

Advertisements

۶۷۵

نشستم تو اداره کار و منتظرم نوبت ثبت بیمه بیکاریم بشه. امیدوارم نخواد که برم از اداره و رییس پفیوزش امضا بگیرم!

۶۷۳

تلگرامو از رو گوشیم پاک کردم و فقط رو لبتاپ دارم. چرا؟ چون حرفی برای گفتن ندارم.

توییتر هم کم میرم. تقریبا دیگه نمیرم. مثلا امروز عصر توییترو باز کردم و گِس وات؟ یارو نوشته بود: «بابام یه سوپ پخته که مزه قیمه نذری میده.» من هم اولیکیشنو دیلت کردم!

۶۷۲

تو راه تهران بودم که گوشی زنگ خورد. از کجا؟ اداره! چی‌کار داشتن؟ این زنیکه رفته به رییس گفته قنبری میگه من نمی‌تونم برم مدارس و فقط قراره مرکز رو راه بندازم و بعدش برم دنبال زندگی خودم. اون پفیوز هم مث همیشه عیبانی شده و صداشو گرفته سرش. حالا اینکه به هیچ جای من نیست عصبانیتش به کنار، ولی از اونجایی که قراردادمون سوری بوده و منم ورود و خروج ندارم، می‌تونه بیمه فروردین رو رد نکنه.

زنیکه نفهم! مرتیکه پفیوز!

۶۷۱

چی؟ من اذیت کردن بلد نیستم؟ چرا بلد نیستم. مثلا وقتی بهت میگم که اگه لازمه بیام دنبالت، وقتی کارت تموم شد زنگ نزن. نیم ساعت قبلش خبر بده و تو باز راه خودتو ادامه می‌دی چیکار می‌کنم؟

معلومه خب. وقتی دو و ربع مسیج میزنی کجایی؟ میگم نهار می‌خورم. بعد میگی می‌تونی بیای دنبالم؟ نهارت کی تموم میشه؟ میگم ۲۰ دقیقه طول می‌کشه. و نهارمو زودتر که تموم می‌کنم، می‌شینم تلگراممو چک می‌کنم. بعد که شد ۲۰ دقیقه پا میشم آماده میشم و یه ربع هم طول می‌کشه برسم. گشنته و باید عجله کنم؟ به من چه؟ زودتر خبر می‌دادی خب! 😒