18

اولین ضد حال های سال 92 خیلی زود شروع شدن:
1. وقتی مامانت اجازه نمی ده شب بری بمونی پیش دوستت
2. وقتی بابات ناراحت میشه از همون داستان شماره یک
3. وقتی تو میمونی خونه و شب نمیری پیش دوستت
4. وقتی فرداش هم نمی تونی بری گلجیک
5. وقتی بچه های گروه هیچ کمکی برای جشن محمود انجام نمی دن و همه چی رو انداختن گردن علیرضا و علیرضا رو میتوپـَـن و تو علیرضا رو بیشتر از همه شون دوس داری…