156

یه روزی وقتی هیچکسی کاراتونو انجام نداد؛ وقتی کسی حاضر نشد حرفاتونو بشنوه؛ وقتی تو بدترین و بحرانی ترین شرایط کسی نتونست خونسردی خودشو حفظ کنه؛ وقتی کسی تر و خشکتون نکرد و مهم تر از اون وقتی تو تمام دوستاتنون یه سنگ صبور نداشتین قطعا یاد من می افتین که خیلی راحت رنجوندینش…

148

همیشه
کسی در اتاق کناری هست،
کسی که فکر می‌کند
شما به کس دیگری فکر می‌کنید،
یا کسی که فکر می‌کند
برای شما هیچ‌کس اهمیت ندارد
به‌جز خودتان در آن اتاق دیگر!
همیشه کسانی در اتاق کناری هستند
کسانی که دیگر برای‌شان مهم نیستید
به‌همان اندازه که قبلن برای‌شان مهم بودید…
همیشه کسی در اتاق کناری هست…

– چارلز بوکوفسکی