174

تو اقتصاد بحثی هس به اسم «هزینه ی فرصت». میگه اگه به شما بگن که بین A و B و C باید یکی رو انتخاب کنین و شما مثلا B رو انتخاب کنین؛ A و C هزینه ی فرصتی هستن که شما با انتخاب B از دست دادین.
تو زندگی من هم آپشن هایی هس که من فقط مجاز به انتخاب یه دونه شون هستم و چون «زندگی کردن» فقط یه بار ممکنه حسرت بعضی چیزا رو تا ابد خواهم داشت…

171

کم کم بیش تر شماره های آشنا و قدیمی از گوشیم پاک میشن و شماره های جدید جاشونو میگیرن.
هیچ هم از این کار ناراحت نیستم 🙂