210

شب
در حمام
دل‌گرفته
تمام ِ آن تلاش‌هاي ِ بي‌سرانجام را
مي‌شويي
چراغ‌ها را خاموش مي‌کني
و نمي‌خوابي…
به تاريکي خيره مي‌شوي!

پ.ن: ارکک’لر آغلاماز…

205

نمیدونم ملت کی میخوان بفهمن این که من کادوی ولنتاین میخرم یا نه؛ یه مسئله ی شخصیه و به کسی مربوط نیس! هرکسی باید شعور اینو داشته باشه که تو مسائل شخصی دیگران دخالت نکنه!