226

در آن نفس که بمیرم…

تون اون لحظه واقعا نمی دونم قراره به چی فکر کنم! فقط امیدوارم اگر دارم به گذشته م فکر می کنم واقعا نکته ی مثبتی توش باشه که با خیال راحت چشمامو ببندم. 🙂