279

شوکا ازم خواسته بنویسم کتابایی رو که دوس دارم تقدیم کنم به کسی که برام مهمه.
خب راستش نمی دونم پیامبرم کتابای مربوط به فیزیک و علوم سیاسی که من دوس دارم رو دوس داره یا نه، ولی من دو تا کتاب دیگه رو تقدیم می کنم به پیامبرم:
* روزی به درازای یک قرن از چنگیز آیتماتوف برای پیامبری که هر لحظه نبودنش قرن که نه؛ یک «ابد-ازل» حساب میشه
روی ماه خداوند را ببوس از مصطفی مستور و اسمش رو خط می زنم و مینویسم «روی ماه پیامبرم را ببوس…»

پ.ن: بوث