497

من الآن به قدری خسته‌ام که هر کی هر چی بگه میگه «بله! حق با شماس»!
این روزایی که اینطوری دارن سخت می‌گذرن، روزگار جوونی ِ منه!

496

تو عمرم انقد خسته نبودم. ولی خب هیچوقت هم انقد قوی نبوم! از این می‌ترسم که یه مدت طولانی‌ای قوی باشم و بعدش به شدت ضعیف بشم!