562

الکلی‌ها رو دیدید که وقتی ناراحتن یه شیشه عرق می‌ذارن دم دستشون و هر چند دقیقه یه بار یه قـُلپ میرن بالا؟
منم یه شیشه شیر یه لیتری گذاشتم کنار دستم، با عصبانیت هی تایپ می‌کنم و یه قلپ شیر می‌خورم!
:-))))