۶۵۸

می‌گن مغز تو وضعیت استراحت مطلق و خواب عمیق، ۲۵٪ انرژی و اکسیژن بدن رو استفاده می‌کنه. حالا اگه ذهن درگیر باشه چی؟ هیچی. میشه جریان امروز من. کل دیشب رو تو خواب با رئیس بی‌شعورم سر مرخصی دعوا می‌کردم و صبح که بیدار شدم به قدری کوفته بود بدونم که انگار اصلا نخوابیدم.

۶۵۶

محرمی چند روز رفته مرخصی و من جانشینشم. بهم گفته بود یه جلسه داریم و باید نامه‌ش رو برا همه فکس کنم. افشار هم قبلش بهش گفته بود که وظیفه دبیرخونه نیست که نامه جلسات رو فکس کنم. گفتم خودم انجامش میدم، تو با خیال راحت برو مرخصی. نامه بابد برای رؤسای ادارات فکس می‌شد. بی‌سروصدا رفتم بالا سر دستگاه فکس و برا همه‌شون فکس کردم و اوکی تلفنی هم گرفتم. رسولی چند بار گفت بده کمکت کنم، از لج اون روز که چنتا زنگ قرار بود بزنه و چه هوچی‌گری‌ای کرد از هیچکدومشون کمک نگرفتم تا نشونشون بدم هر چقدر هم کارشون زیاد باشه، با آرامش و حوصله میشه بدون اینکه کسی رو اذیت کرد، انجامشون داد.

۶۵۴

هر روز صبح صدای عسگری و طریقی رو مخمه. دو تا نفهم مدعی بی‌شعور که همش ور می‌زنن و چرت‌وپرت تحویل می‌دن.
یکشنبه سر این بحث می‌کردن که گلخونه‌ها زیرمجموعه بخش کشاورزی هستن یا صنعت. خیلی هم جدی، دو ساعت تمام :-))

۶۵۳

برگه جلسه دفاع پایان‌نامه ندا رو گم کردم. از صبح کل اتاقو زیر و رو کردم، هر چی برگه بود پیدا شد الا این. شما اگه برگه تأیید دفاع پایان‌نامه بودید کجا قایم می‌شدید؟