۶۷۳

تلگرامو از رو گوشیم پاک کردم و فقط رو لبتاپ دارم. چرا؟ چون حرفی برای گفتن ندارم.
توییتر هم کم میرم. تقریبا دیگه نمیرم. مثلا امروز عصر توییترو باز کردم و گِس وات؟ یارو نوشته بود: «بابام یه سوپ پخته که مزه قیمه نذری میده.» من هم اپلیکیشنو دیلیت کردم!

۶۷۲

تو راه تهران بودم که گوشی زنگ خورد. از کجا؟ اداره! چی‌کار داشتن؟ این زنیکه رفته به رییس گفته قنبری میگه من نمی‌تونم برم مدارس و فقط قراره مرکز رو راه بندازم و بعدش برم دنبال زندگی خودم. اون پفیوز هم مث همیشه عصبانی شده و صداشو گرفته سرش. حالا اینکه به هیچ جای من نیست عصبانیتش به کنار، ولی از اونجایی که قراردادمون سوری بوده و منم ورود و خروج ندارم، می‌تونه بیمه فروردین رو رد نکنه.

زنیکه نفهم! مرتیکه پفیوز!