۷۴۷

صفیه پیام داده بود که حوصله‌ت برنگشته؟ برگرده لطفا!
عجب! گمونم نیاز داره کسی چس‌ناله‌هاش رو بشنوه و همه پسش زدن اومده سراغ من، وگرنه دلیل دیگه‌ای نمی‌تونه داشته باشه.

۷۴۶

چهار روز تعطیلی رو عملا هیچ کاری نکردم. فقط ترجمه بخش آخر مقاله م.و رو تموم کردم و فرستادم براش. سه روزش رو درگیر پایان‌نامه مریم بودیم و یه روز هم سعید اومد تهران. همین. رسما تعطیلاتم به گا رفت چون هیچ کاری نتونستم بکنم.

۷۴۵

بله. مادر جنده برای حقوق این ماه ۱.۵ میلیون جریمه‌م کرده. فاکینگ ۱.۵ میلیون تومن. و گس وات؟ ج.ا و کارفرما رو با هم گاییدم!

حق با صوفی بود: مادر جندگی ربطی به مادر آدم نداره، یه سبک زندگیه.